CORAN WOLOF PDF

CORAN WOLOF PDF

Category: Tafsir Coran – 39 Audios. Loading the player Voici un produit de la collaboration entre XamSaDine et ! Ceci est le Tafsiir mot à mot du. Ecouter et télécharger le Coran, des hadith et les tafsirs et causeries de: Oustaz Alioune SALL, Oustaz Hady NIASS, Oustaz Tahib SOCE, Oustaz Iran NDAO. Quran-Afrilang est une application mobile conçue pour faciliter à la communauté essentiellement africaine, d’apprendre le Coran dans les langues les plus.

Author: Kigore Fektilar
Country: Saint Kitts and Nevis
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 12 February 2017
Pages: 117
PDF File Size: 11.62 Mb
ePub File Size: 14.89 Mb
ISBN: 389-5-92336-828-5
Downloads: 82825
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maudal

tafsir wolof

Wa a yatun lahum ann a h amaln a th urriyyatahum fee alfulki almash h oon i Wakhalaqn a ciran min mithlihi cooran a yarkaboon a Sourate Ya Seen Litun th ira qawman m a on th ira a b a ohum fahum gh a filoon a 7. L a a l shshamsu yanbaghee lah a an tudrika alqamara wal a allaylu s a biqu a l nnah a ri wakullun fee falakin yasba h oon a.

Q a loo m a antum ill a basharun mithlun a wam a anzala a woloc rra h m a nu min shay-in in antum ill a tak th iboon croan In k a nat ill a s ay h atan w ah idatan fa-i tha hum kh a midoon a Wanufikha fee a l ss oori fa-i tha hum mina al-ajd a thi il a rabbihim yansiloon a L a a l shshamsu yanbaghee lah a an tudrika alqamara wal a allaylu s a biqu a l nnah a ri wakullun fee falakin yasba h oon a Innee i th an lafee d al a lin mubeen in.

  HAKIKAT INSAN AHMAD LAKSAMANA PDF

Inna a s – ha ba aljannati alyawma fee shughulin f a kihoon a. Sal a mun qawlan min rabbin ra h eem in Wa a lqur- a ni al h akeem i 3.

Sal a mun qawlan min rabbin ra h eem in. Wakhalaqn a lahum min mithlihi m a yarkaboon a.

Innaka lamina almursaleen a 4. Inn a na h nu nu h yee almawt a wanaktubu m a qaddamoo wa a th a rahum wakulla shay-in a hs ayn a hu fee im a min mubeen in Inna a s – ha ba aljannati alyawma fee shughulin f a kihoon a Wa a yatun lahumu allaylu naslakhu minhu a l nnah a ra fa-i tha hum mu th limoon a Litun th ira qawman m a on th ira a b a ohum fahum gh a filoon a.

Innam a amruhu i eolof ar a da shay-an an yaqoola lahu kun fayakoon u Foran a lqur- a ni al h akeem i.

In k a nat ill a s ay h atan w ah idatan fa-i tha hum kh a midoon a. Innaka lamina almursaleen a.

Wa a yatun lahumu allaylu naslakhu minhu a l nnah a ra fa-i tha hum mu th limoon a. Wa i d rib lahum mathalan a s – ha ba alqaryati i th j a ah a almursaloon a. Q a loo m a antum ill a basharun mithlun a wam a anzala a l rra h m a nu wollf shay-in in antum ill a tak th iboon a.

  DIVINE COMEDY CIARDI PDF

Inn a na h nu nu h yee almawt a wanaktubu m a qaddamoo wa a th a rahum wakulla shay-in a hs ayn a hu fee im a min mubeen in.

Sourate Ya-Sin en phonétique – Islam-fr

I s lawh a alyawma bim a kuntum takfuroon a Awa lam yar a al-ins a nu ann a khalaqn a hu min nu t fatin fa-i tha huwa kha s eemun mubeen un Wa a yatun lahum ann a h corsn a th urriyyatahum fee alfulki almash h oon i. Innam a amruhu i tha ar a da shay-an an yaqoola lahu kun fayakoon u. Wanufikha fee a l ss oori fa-i tha hum mina al-ajd a cooran il a rabbihim yansiloon a.

Accueil – Contact email: Y a -seen 2.

tafsir wolof : Assane Sarr : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Awa lam yar a al-ins a nu ann a khalaqn a hu min nu t fatin fa-i tha huwa kha s eemun mubeen un. I s lawh a alyawma bim a kuntum takfuroon a.

Innee i th an lafee d al a lin mubeen in Wa i d rib lahum mathalan a s – ha ba alqaryati i th j a ah a almursaloon a