DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

Zan Zak Ruso “Drustveni ugovor”, original izdanje, cuva se u Htel de Ville #Paris PM – 15 Sep 1 Retweet; 3 Likes; Marko. Drustveni ugovor (zan zak ruso). 1 like. Book. Drustveni ugovor (zan zak ruso). Book. 1 person likes this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. IVOTNI PUTan ak Ruso () roen je u enevi, u porodici asovniara. nejednakosti meu ljudima (), Drutveni ugovor () i Nova Heloiz (). .. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak *Ovde.

Author: Daigor Nazahn
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 17 September 2012
Pages: 59
PDF File Size: 9.29 Mb
ePub File Size: 10.50 Mb
ISBN: 359-3-66054-571-7
Downloads: 42502
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tele

Njegova genijalnost je u tome to on tvrdi da se priroda djeteta razlikuje od prirode odraslog ovjeka, jer priroda eli da djeca budu djeca, prije no to postanu odrasli. Mora se imati u vidu da je ivjeo i stvarao u izuzetno tekim uslovima, esto proganjan i neposredno pred revoluciju, kojoj je svim srcem pomagao.

On je osniva kole Samerhil u kojoj su primjenjena mnoga pravila drustvveni je Ruso uveo u pedagogiju. Budui da ne priznaje drustgeni vodeu ulogu u vaspitnom procesu, on onemoguuje plansko usvajanje nastavnog gradiva, idealizira djetetovu prirodu, precjenjuje ulogu biolokih faktora u djetetovom razvoju i negira drutvu pravo da postavlja vaspitne ciljeve. Budui igovor zamisao o razvoju mladog ovjeka spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih osobina tog razvoja bitno nam dopunjuje sliku Rusoove pedagoke linosti.

U temeljima njegove pedagoke koncepcije lee mnoge ideje, meu kojima su: Na dalju sudbinu Ruso-a uticala je prilika kada je akademija u Dionu raspisala konkurs: Prije svega na pedagoke ideje krajem og i poetkom og vjeka i na formiranje pedagokih pogleda drugih pedagokih velikana: Uslov za dobro vaspitanje je: Njegova periodizacija razvoja djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju su netani.

Emil ili o vaspitanju, Beograd2. Vaspitanje kroz istorijske epohe, Vranje6 dr Leon. Pestalocija, Distervega, Tolstoja i ostalih klasika pedagogije. Ve tako rdustveni napisao je autobiografsku knjigu Ispovest i Sanjarenje samotnog etaa. Poto je dolo do zloupotrebe vlastinarod se naao porobljen,a Ruso je bio prinuen da takvom poretku suprotstavi prirodni poredak, zasnovan na naelima slobode, jednakosti rruso bratstva.

Andri Tarkovski El poeta maldito del cine ruso. Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda. U njoj se javlja i osporavani dio o periodizaciji razvoja djeteta koja je neprirodna. U mnogome je uticao na ideologe francuske revolucije, na Herbarta, Kanta, Hegela i dr. Ovo pokazuje da je Ruso teiste svog pedagokog sistema zasnivao na prirodi djeteta i iskustva koje je postavio na prvo mjesto.

  BEGINNING ALGEBRA 8TH EDITION BARATTO PDF

Rsuo toj injenici se zasniva i Rusoova psihologija razvoja djeteta. Zbog tog njegovog drutvenog poloaja razumljivi su i njegovi drutsveni pogledi posebno ideja o jednakosti svih ljudikoje treba imati u vidu, ako hoemo da shvatimo Rusoovu pedagoku koncepciju.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Tu je uloga vaspitaa velika i nezaobilazna. Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za ljubav prema dtustveni, za razvijanje samostalnog miljenja, za razumijevanje prema njemu itd.

S obzirom na to drustveeni je ovim djelom estoko napadao crkvu i religiju a zalagao se i za principe deistike vjere, izazvao je otpor katolike crkve i svetenstva, pa je knjiga bila osuena druatveni spaljena na trgu u Parizu, a Ruso je morao da bjei iz zemlje.

Meutim, dok Komenski izvodi naela o metodi vaspitanja i nastave iz skladnosti s vanjskom prirodom, Ruso misli na prirodu djeteta, koju treba u vaspitanju bezuslovno imati u vidu russo njoj se prilagoditi.

Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents. Neophodan uslov za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako bi ih potom razvijao i produbljivao. Ruso smatra da vaspitanje dolazi od prirode, od stvari i od ljudi. Po njemu, vaspitanje treba da je u skladu sa prirodom, ali to naelo se pojavilo kod njega na novi nain, drugaiji nego vijek ranije kod Komenskog.

Aleksandar Saterlend Nil je takoe nastavlja an ak Rusoove teorije o slobodnom vaspitanju.

Iz ovog naela razumljivi su svi njegovi zahtjevi: Ono to nisam navela u seminarskom radu je injenica da je an ak Ruso bio otac petoro dece ali da nije odgajio nijedno od njih, sva su zavrila u sirotitu.

Ja mislim da je Ruso imao ovakav stav prije svega jer je sam u mladosti teio obrazovanju i jer se sam obrazovao. To vaspitanje u skadu sa prirodom se odnosi na prirodu djeteta o kojoj treba voditi rauna pri vaspitanju.

Poznato je njegovo kgovor Ruso je protiv razvijanja razuma jer po njemu u tom periodu razum spava. U prvoj raspravi dokazuje da se nejednakost poveala napredovanjem civilizacije i da izvor nejednakosti lei u privatnoj svojini. Ali bez obzira na sve nedostatke Ruso je svojim pedagokim idejama snano uticao na tadanju i kasniju pedagoku misao.

  KETU KAVACHAM TELUGU PDF

Osnove Pedagogije – Skripta 2 Documents. Na kraju se Stoga i vaspitanje treba biti slobodno, i to po svojim metodama i rrustveni organizaciji. Za enu nisu intelektualna zanimanja, jer ena ima um prijemiv ali bez bljeskatemeljan ali bez dubine.

Po klubovima Pariza itana su njegova djela pred oduevljenim masama.

Otac nije mogao fuso mu prui adekvatno obrazovanje, ali je zajedno sa sinom provodio noi itajui mu zanimljive tekstove i biografije znamenitih ljudi. Ljudi ugovoe vaspitavaju time, to nas ue upotrebljavati ono to u nama razvija priroda, dakle, u prvom redu sposobnosti.

To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja.

Seminarski Iz Specijalne Pedagogije Documents. Uvod u pedagogiju, Novi Sad2 lebnik, L.

[PDF] Ruso – Dru┼ítveni Ugovor – Free Download PDF

Emil ili o vaspitanjuDrutveni ugovori, Rasprava o porjeklu i osnovama nejednakosti meu ljudima, Pisma francuskih enciklopedistaU nekim njegovim pedagokim pogledima mogu se uoiti i neke nedosljednostiprotivurjenosti i krajnosti, npr. Za dobro vaspitanje neophodno je da sve tri vrste vaspitanja jedinstveno i i skladno djeluju.

Tu on ima u vidu individualne osobine djeteta sa temperamentom koji odreuje njegove sposobnosti i karakter, a koji se ne smije mijenjati ni ograniavati. Pedagogija sada, ne bi bila ista bez Rusoa i njegovog uticaja. U neposrednoj vezi sa uenjem o prirodnom pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja ini glavni dio njegovog pedagokog sistema. To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima. Ruso je bio pristalica toga da dijete samo osjeti posljedice svojih postupaka.

Prema Rusou vaspitaeva uloga se sastoji u tome da stvara to povoljnije okolnosti za razvoj djeteta, za njegovo sticanje sve brojnijih iskustava i da ga zblii s prirodnim posljedicama njegovih ina.